Brochure โบร์ชัวร์ แผ่นพับ

ราคาออกแบบโบร์ชัวร์
- เริ่มต้นที่ 500 บาท/หน้า ( พิเศษ...ฟรี...ออกแบบโบร์ชัวร์ เริ่มที่ 3,000 ใบ )

ราคาสั่งพิมพ์โบร์ชัวร์
Tel: 081-959-1130, 093-992-2755

โบร์ชัวร์ A4 แผ่นพับ 2พับ3ตอน
– กระดาษอาร์ทมัน 130 แกรม
– พิมพ์ออฟเซ็ต 4สี 2ด้าน
– ขนาดกางออก A4 21.0 x 29.7 cm
– พับเป็น 21.0 x 9.9 cm

     • จำนวน 1,000ใบ ราคา 5,300 บาท
     • จำนวน 2,000ใบ ราคา 7,200 บาท
     • จำนวน 3,000ใบ ราคา 8,800 บาท
     • จำนวน 5,000ใบ ราคา 11,000 บาท
     • จำนวน 10,000ใบ ราคา 16,300 บาท
     • จำนวน 20,000ใบ ราคา 28,000 บาท

โบร์ชัวร์ A4 แผ่นพับ 2พับ3ตอน
– กระดาษอาร์ทมัน 160 แกรม
– พิมพ์ออฟเซ็ต 4สี 2ด้าน
– ขนาดกางออก A4 21.0 x 29.7 cm
– พับเป็น 21.0 x 9.9 cm

     • จำนวน 1,000ใบ ราคา 5,500 บาท
     • จำนวน 2,000ใบ ราคา 7,400 บาท
     • จำนวน 3,000ใบ ราคา 9,000 บาท
     • จำนวน 5,000ใบ ราคา 11,200 บาท
     • จำนวน 10,000ใบ ราคา 16,500 บาท
     • จำนวน 20,000ใบ ราคา 29,000 บาท

โบร์ชัวร์ A4 *เคลือบ UV แผ่นพับ 2 พับ 3 ตอน
– กระดาษอาร์ทมัน 130 แกรม
– พิมพ์ออฟเซ็ต 4สี 2ด้าน *เคลือบ UV
– ขนาดกางออก A4 21.0 x 29.7 cm
– พับเป็น 21.0 x 9.9 cm

     • จำนวน 1,000ใบ ราคา 8,100 บาท
     • จำนวน 2,000ใบ ราคา 10,500 บาท
     • จำนวน 3,000ใบ ราคา 14,800 บาท
     • จำนวน 5,000ใบ ราคา 20,200 บาท
     • จำนวน 10,000ใบ ราคา 26,800 บาท
     • จำนวน 20,000ใบ ราคา 50,500 บาท

โบรชัวร์ A4 แผ่นพับ 1 พับ 2 ตอน
– กระดาษอาร์ตมัน 130 แกรม
– พิมพ์ออฟเซ็ต 4สี 2ด้าน
– ขนาดกางออก A4 21.0 x 29.7 cm
– พับเป็น 21.0 x 14.8 cm

     • จำนวน 1,000ใบ ราคา 5,200 บาท
     • จำนวน 2,000ใบ ราคา 7,000 บาท
     • จำนวน 3,000ใบ ราคา 8,500 บาท
     • จำนวน 5,000ใบ ราคา 10,500 บาท
     • จำนวน 10,000ใบ ราคา 15,400 บาท
     • จำนวน 20,000ใบ ราคา 28,000 บาท

โบรชัวร์ A4 แผ่นพับ 1 พับ 2 ตอน
– กระดาษอาร์ตมัน 160 แกรม
– พิมพ์ออฟเซ็ต 4สี 2ด้าน
– ขนาดกางออก A4 21.0 x 29.7 cm
– พับเป็น 21.0 x 14.8 cm

     • จำนวน 1,000ใบ ราคา 5,400 บาท
     • จำนวน 2,000ใบ ราคา 7,300 บาท
     • จำนวน 3,000ใบ ราคา 8,900 บาท
     • จำนวน 5,000ใบ ราคา 11,100 บาท
     • จำนวน 10,000ใบ ราคา 16,400 บาท
     • จำนวน 20,000ใบ ราคา 29,000 บาท

โบรชัวร์ A4 *เคลือบ UV แผ่นพับ 1 พับ 2 ตอน
– กระดาษอาร์ตมัน 130 แกรม
– พิมพ์ออฟเซ็ต 4สี 2ด้าน *เคลือบ UV
– ขนาดกางออก A4 21.0 x 29.7 cm
– พับเป็น 21.0 x 14.8 cm

     • จำนวน 1,000ใบ ราคา 7,900 บาท
     • จำนวน 2,000ใบ ราคา 10,300 บาท
     • จำนวน 3,000ใบ ราคา 14,500 บาท
     • จำนวน 5,000ใบ ราคา 19,800 บาท
     • จำนวน 10,000ใบ ราคา 26,400 บาท
     • จำนวน 20,000ใบ ราคา 50,000 บาท

โบรชัวร์ A4 ตัดใบปลิว
– กระดาษอาร์ตมันหรืออาร์ตด้าน 130 แกรม
– พิมพ์ออฟเซ็ต 4สี 2ด้าน
– ขนาด 21.0 x 29.7 cm

     • จำนวน 1,000ใบ ราคา 5,000 บาท
     • จำนวน 2,000ใบ ราคา 6,500 บาท
     • จำนวน 3,000ใบ ราคา 8,000 บาท
     • จำนวน 5,000ใบ ราคา 11,000 บาท
     • จำนวน 10,000ใบ ราคา 14,300 บาท

โบรชัวร์ A4 ตัดใบปลิว
– กระดาษอาร์ตมันหรืออาร์ตด้าน 160 แกรม
– พิมพ์ออฟเซ็ต 4สี 2ด้าน
– ขนาด 21.0 x 29.7 cm

     • จำนวน 1,000ใบ ราคา 5,200 บาท
     • จำนวน 2,000ใบ ราคา 6,800 บาท
     • จำนวน 3,000ใบ ราคา 8,300 บาท
     • จำนวน 5,000ใบ ราคา 11,600 บาท
     • จำนวน 10,000ใบ ราคา 15,000 บาท

โบรชัวร์ A5 ตัดใบปลิว
– กระดาษอาร์ตมันหรืออาร์ตด้าน 130 แกรม
– พิมพ์ออฟเซ็ต 4สี 2ด้าน
– ขนาด 21.0 x 14.8 cm

     • จำนวน 1,000ใบ ราคา 4,000 บาท
     • จำนวน 2,000ใบ ราคา 5,900 บาท
     • จำนวน 3,000ใบ ราคา 7,500 บาท
     • จำนวน 5,000ใบ ราคา 9,000 บาท
     • จำนวน 10,000ใบ ราคา 12,000 บาท

โบรชัวร์ A5 ตัดใบปลิว
– กระดาษอาร์ตมันหรืออาร์ตด้าน 160 แกรม
– พิมพ์ออฟเซ็ต 4สี 2ด้าน
– ขนาด 21.0 x 14.8 cm

     • จำนวน 1,000ใบ ราคา 4,400 บาท
     • จำนวน 2,000ใบ ราคา 6,500 บาท
     • จำนวน 3,000ใบ ราคา 7,900 บาท
     • จำนวน 5,000ใบ ราคา 10,000 บาท
     • จำนวน 10,000ใบ ราคา 13,500 บาท

โบรชัวร์ 1/3 A4 ตัดใบปลิว
– กระดาษอาร์ตมันหรืออาร์ตด้าน 130 แกรม
– พิมพ์ออฟเซ็ต 4 สี 2ด้าน
– ขนาด 21.0 x 9.9 cm

     • จำนวน 1,000ใบ ราคา 5,000 บาท
     • จำนวน 2,000ใบ ราคา 6,200 บาท
     • จำนวน 3,000ใบ ราคา 7,500 บาท
     • จำนวน 5,000ใบ ราคา 9,000 บาท
     • จำนวน 10,000ใบ ราคา 13,500 บาท

โปสการ์ด (Postcard) 4x6 inches
– พิมพ์ออฟเซ็ต 4สี 2ด้าน
– กระดาษอาร์ต 250 แกรม

     • จำนวน 200 ใบ ราคา 1,800 บาท
     • จำนวน 300 ใบ ราคา 2,400 บาท
     • จำนวน 500 ใบ ราคา 2,900 บาท

โปสการ์ด (Postcard) 5x7 inches
– พิมพ์ออฟเซ็ต 4สี 2ด้าน
– กระดาษอาร์ต 250 แกรม

     • จำนวน 200 ใบ ราคา 2,100 บาท
     • จำนวน 300 ใบ ราคา 2,850 บาท
     • จำนวน 500 ใบ ราคา 3,400 บาท

*ระยะเวลาการออกแบบประมาณ 3-5 วันทำการ
**ระยะเวลาการจัดพิมพ์ประมาณ 7 วันทำการ หลังจากที่ได้แบบดีไซต์ที่แน่นอน

 
QUICK CONTACT

Printing Brochure Phuket, printing Phuket,
Graphic Design, Printing, hotel brochure Phuket